+421 911 100 111 info@logopediaprievidza.sk

Mgr. Radana Siklienková

klinický logopéd, odborný garant

O mne

V roku 2015 som ukončila štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore logopédia. Po ukončení postgraduálneho špecializačného štúdia na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave som sa stala klinickým logopédom. Získala som licenciu typu L1C a som odborným zástupcom Ambulancie klinickej logopédie LOGOPLAY, ktorú som sprevádzkovala v Prievidzi. V ambulancii sa venujem rôznorodej klientele pacientov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Pravidelne sa zúčastňujem vzdelávacích aktivít, workshopov a kurzov,  aby som pacientom mohla pomôcť na základe overených postupov. Je pre mňa dôležité, aby pacienti po každom našom stretnutí vedeli, na čo sa majú v domácom tréningu zamerať.

2020

Ukončenie špecializačného štúdia v odbore klinická logopédia,

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

2016

Príprava na výkon práce v zdravotníctve,

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

2010 – 2015

Vysokoškolské vzdelanie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,

odbor logopédia, cena dekanky za diplomovú prácu

 

2006 – 2010

Stredoškolské vzdelanie s maturitou,

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

PRIEBEH DOTERAJŠEJ PRAXE

2021  –  súčasnosť

Ambulancia klinickej logopédie Progres s. r. o.
Miesto výkonu: Prievidza
Pracovné zaradenie: klinický logopéd, odborný garant

 

2015 –  2020

Logopédia Nitra, s. r. o.
Miesto výkonu: Nitra, Topoľčany
Pracovné zaradenie: logopéd pod supervíziou v ambulancii klinickej logopédie

 

ODBORNÉ AKTIVITY

06/ 2014 – 10/ 2014

Dialóg spol. s. r. o. – Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia, Bratislava: realizácia terapie Storytelling – story acting v dennom sanatóriu ako súčasť výskumu k diplomovej práci

SKIZP –  Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

SAL –  Slovenská asociácia logopédov

ICA –  International Cluttering Association

SSO – Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

ASL –  Asociácia súkromných lekárov

Zdravita o.z.

 

 

Bilingual assessment of child lexical knowledge in Central Europe, meeting and workshop, Bratislava
Termín a miesto konania: 7. – 9. 12. 2015, UK v Bratislave
Lektori: Klara Marton, PhD., City University of New York; PhDr. Filip Smolík, PhD., Česká akadémia vied; Dr Allegra Cattani, University of Plymouth; Dr Daniela Gatt, University of Malta; prof. Madya Dr. Ngee Thai Yap, University Putra Malaysia
Organizátori: Mgr. Svetlana Kapalková, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave; prof. PhDr. Daniela Slančová, Csc., Prešovská Univerzita; Mgr. Magdalena Luniewska, Varšavská univerzita; Dr hab. Ewa Haman, Varšavská Univerzita

 

Rozvíjanie vokalizácií u nevokálneho študenta s PAS – ABA workshop
Termín a miesto konania: 5. 4. 2016, Zvolen
Lektor: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA
Organizátor: Behaviorálne intervencie SK

 

Raná intervencia
Termín a miesto konania: 23. 4. 2016, G Hotel, Bratislava
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov

 

Vytváranie nových posilnení (záujmov) u detí s PAS– ABA workshop
Termín a miesto konania: 10. 5. 2016, Zvolen
Lektor: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA
Organizátor: Behaviorálne intervencie SK

 

 1. Medzinárodná logopedická konferencia
  Termín a miesto konania: 13.- 15. 10. 2016, Hotel Patria, Štrbské Pleso
  Organizátor: Slovenská asociácia logopédov

 

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, predgrafémová a grafémová etapa

Termín a miesto konania: 21.- 22. 10. 2016, Bratislava
Lektori: Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD., PaedDr. Zita Sümegiová
Organizátor: Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia DIALÓG spol. s.r.o., Bratislava

 

Tréning mandov u raného študenta – ABA workshop
Termín a miesto konania: 13. 12. 2016, Zvolen
Lektor: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA
Organizátor: Behaviorálne intervencie SK

 

 1. balbutologické sympózium spojené s workshopom – Fluency, disfluencies & stuttering
  Termín a miesta konania: 23. – 24. 3. 2017, SZU a hotel Tatra, Bratislava
  Lektori: prof. MUDr. Marie- Claude Monfrais-Pfauadel, prof. Bernadette Piérart, Anne-Catherine Simon, PhD., prof. Bernard Harmegnies, prof. Myriam Piccaluga, Christelle Dodane, PhD., Fabrice Hirsch, PhD., prof. Rudolph Sock, Camille Fauth, PhD., PhDr. Ľubomíra Štenclová, PhD., Ivana Didirková, PhD.
  Organizátor: Slovenská zdravotnícka univerzita, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

 

Hlasová výchova a technika mluvního projevu
Termín a miesto konania: 25. 3. 2017, G Hotel, Bratislava
Prednášajúci: Mgr. Regina Szymiková, PhD.
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov

 

Sympózium Poruchy prehĺtania – Dysfágia 2017
Termín a miesto konania: 7. – 8. 4. 2017, ADELI Medical Center, Piešťany
Organizátor: Slovenská spoločnosť pre ORL a chirurgiu hlavy a krku – Sekcia laryngologická, Sekcia klinickej logopédie, ADELI Medical Center, ENT studio, o. z.

 

Intervencia pri zajakavosti
Termín a miesto konania: 25. 11. 2017, Inštitút detskej reči, Bratislava
Lektori: Mgr. Hana Laciková, PhD., Mgr. Michaela Hrmová Adamiková
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov, Bratislava

 

Aplikácia lingvistiky v klinicko – logopedickej praxi
Termín a miesto konania: 22.- 23. 3. 2018, SZU Bratislava
Lektor: Doc. PaedDr. Jana Marková, PhD.
Organizátor: Slovenská zdravotnícka univerzita

 

Novinky vo vokológii
Termín a miesto konania: 7. – 8. 6. 2018, SZU Bratislava
Prednášajúci: Mgr. Viera Miššíková, PhD.
Organizátor: Slovenská zdravotnícka univerzita

 

III. Klinicko – logopedické sympozium – Diagnostika a terapia vývojové dyspraxie
Termín a miesto konania: 22. – 23. 6. 2018, Purkyňův ústav, Praha
Organizátor: Asociace klinických logopedů ČR, Česká asociace ergoterapeutů ČR, Asociace klinických psychologů ČR

 

Holistický pohľad na dieťa od 0 – 36 mesiacov v rámci poskytovania včasnej klinicko – logopedickej intervencie
Termín a miesto konania: 21. 9. 2018, SZU Bratislava
Lektor: PaedDr. Barbora Bunová, PhD., PhDr. Zuzana Vicenová
Organizátor: Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU, Bratislava

 

Využitie aplikovanej behaviorálnej analýzy pri rozvoji komunikácie detí s poruchou autistického spektra
Termín a miesto konania: 22. – 23. 11. 2018, Centrum Memory, Bratislava
Lektor: Mgr. Zuzana Maštenová
Organizátor: Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU, Bratislava

 

Využitie analýzy verbálneho správania pri rozvíjaní reči a komunikácie u detí s PAS
Termín a miesto konania: 14. – 15. 3. 2019, Centrum Memory, Bratislava
Organizátor: Slovenská komora iných zdravotných pracovníkov, Slovenská zdravotnícka univerzita, Katedra klinickej logopédie SZU
Prednášajúci: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

 

Sympózium 12 hlavových nervov
Termín a miesto konania: 26. – 27. 4. 2019, ADELI Medical Center, Piešťany
Organizátor: Slovenská spoločnosť pre ORL a chirurgiu hlavy a krku – Sekcia laryngologická, Sekcia klinickej logopédie, ADELI Medical Center, ENT studio, o.z.

 

Nácvik techník komunikácie
Termín a miesto konania: 27. – 29. 5. 2019, SZU Bratislava
Organizátor: Slovenská zdravotnícka univerzita

 

Tematický kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva
Termín a miesto konania: 4.- 5. 6. 2019, SZU Bratislava
Organizátor: Slovenská zdravotnícka univerzita

 

Dysglosia I.
Termín a miesto konania: 26. – 27. 9. 2019, SZU Bratislava
Prednášajúci: PaedDr. Júlia Papcová, Mgr. Stanislava Lednárová
Organizátor: Slovenská zdravotnícka univerzita

 

Vplyv príjmu potravy na rozvoj orálnych funkcií, Alterácia sublingválnej uzdičky
Termín a miesto konania: 25 – 26. 10. 2019, Logopedické centrum Asobi, Bratislava
Lektor: MUDr. Alexandra Semjonová, PhD.
Organizátor: Logopédia s.r.o, : Slovenská spoločnosť pre ORL a chirurgiu hlavy a krku

 

Hodnotenie verbálneho správania a iných zručností u detí s PAS
Termín a miesto konania: 7. – 8. 11. 2019, Centrum Memory, Bratislava
Lektor: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA
Organizátor: Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta

 

Fonologické terapie
Termín a spôsob konania: 7. 11. 2020, online formou – Live Streaming
Lektori: PhDr. Dana Buntová, PhD., Mgr. Silvia Šimková, Mgr. Pavlína Zajíčková, Mgr. Kristína Prosuchová
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov, Bratislava

 

Ako pomôcť dieťaťu s artikulačnými alebo fonologickými ťažkosťami?

Termín a spôsob konania: 9. 4. 2021, online dvojhodinový webinár
Lektori: Mgr. Mária Košútová

Organizátor: INFRA Slovakia, s.r.o.

 

Behaviorálne intervencie pri poruchách príjmu potravy

Termín a miesto konania: 6. 5.- 7. 5. 2021, Centrum Memory, n.o., Bratislava
Lektori: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

Organizátor: SKIZP

 

Jazyková gramotnosť v mladšom školskom veku – metodický seminár

Termín a miesto konania: 5. 6. 2021, Premium Business Hotel, Bratislava
Lektori: doc. Mgr. Svetlana Kapalková, PhD., Mgr. Lýdia Vencelová, PhD.
Organizátor: SAL

 

Myofunkčné poruchy

Termín a miesto konania: 27. 9.- 29. 9. 2021, Hotel TATRA, Bratislava
Lektori: MUDr. Soňa Lisá,  Mathilde Furtenbach, Alexandra Jurek-Schick
Organizátor: SKIZP

 

Analýza spontánnej reči u dospelých

Termín a spôsob konania: 4. 12. 2021, online cez ZOOM
Lektori: Mgr. Viktória Kevická, PhD., doc. PaedDr. Jana Marková, PhD.
Organizátor: SAL

 

Vývinová verbálna dyspraxia

Termín a spôsob konania: 12. 2. 2022, online webinár
Lektori: Mgr. Frederika Malá

Organizátor: SKIZP v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU

 

KuPREV – Práca s preventívnym programom pre deti vo veku 4 – 8 rokov

Termín a spôsob konania: 10. 06. 2022, online jednodenný seminár

Lektori: Mgr. Barbora Krankusová

Organizátor: KUPROG CZ s.r.o. akreditované pracoviště MŠMT ČR, Praha

 

Prečo nie je narušená komunikačná schopnosť (NKS) len o reči?

Termín a spôsob konania: 16. 6. 2022, online dvojhodinový webinár
Lektori: Mgr. Marika Kováčová, Mgr. Slávka Šupejová

Organizátor: INFRA Slovakia, s.r.o.

 

KuPOZ – Práca s programom pre rozvoj pozornosti

Termín a spôsob konania: 17. 06. 2022, online jednodenný seminár
Lektori: Mgr. Barbora Krankusová

Organizátor: KUPROG CZ s.r.o. akreditované pracoviště MŠMT ČR, Praha

 

 1. Klinicko-logopedické sympozium, Orofaciální rehabilitace

Termín a miesto konania: 24. 6. – 25. 6. 2022, Purkyňův ústav, Praha
Organizátor: Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová

 

The Lidcombe Program of Early Stuttering Intervention

Termín a miesto konania: 12. 9.- 14. 9. 2022, Bratislava
Lektori: Rosemarie Hayhow, PhD, MSc, FRCSLT, MHCPC

              Corinne Moffatt, BSc. RegRCSLT, RegHPC, CertMASLTIP

Organizátor: SKIZP, Katedra klinickej logopédie LF SZU

 

Špecifiká hodnotenia a terapie jazykových schopností u detí s VJP a PVP

Termín a miesto konania: 30. 9.- 1. 10. 2022, Centrum Memory, Bratislava

Lektori: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA, Mgr. Veronika Halašová
Organizátor: SKIZP

 

XVII. Medzinárodná konferencia SAL

Termín a miesto konania: 12. 10. – 14. 10. 2022, Nový Smokovec
Organizátor: SAL, Komora školských logopédov, Katedra logopédie Pedagogická fakulta UK v Bratislave

 

Implementácia myofunkčnej liečby do praxe, MYOBRACE, Poruchy dýchania v spánku & myofunkčná ortodoncia

Termín a miesto konania: 24. 10. 2022, Zvolen
Lektori: Niels Hulsink

Organizátor: ORTHO BBK, s.r.o. s odbornou garanciou Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov

 

Terapia elektívneho mutizmu
Termín a miesto konania: 11. 3. 2023, Premium Business Hotel, Bratislava

Lektor: PhDr. Eva Hargašová
Organizátor: SAL

 

Diagnostika a liečba hlasových porúch
Termín a miesto konania: 30. 3. – 31. 3. 2023, Hotel TATRA, Bratislava

Lektor: MUDr. Martin Kučera

Organizátor: SKIZP

 

Myofunkční terapie

Termín a miesto konania:  25.- 26. 8. 2023, Praha, Hotel Amarilis

Lektor: Nina Oster

Organizátor: Asociace klinických logopedů České republiky, z.s.

 

Third World Conference on Cluttering

Termín a miesto konania: 16. – 17. 9. 2023, Katowice

Organizátor: Dr. Katarzyna Węsierska, University of Silesia in Katowice

 

School-Age Stuttering Therapy: A Practical Approach

Termín a miesto konania: 18. 9. 2023, Katowice

Lektor: Prof. J. Scott Yaruss, PhD, CCC- SLP, BCS-F, F-ASHA

Organizátor: Dr. Katarzyna Węsierska, University of Silesia in Katowice