+421 911 100 111 info@logopediaprievidza.sk

Mgr. Radana Siklienková

klinický logopéd, odborný garant

2020

Ukončenie špecializačného štúdia v odbore klinická logopédia,

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

2016

Príprava na výkon práce v zdravotníctve,

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 

2010 – 2015

Vysokoškolské vzdelanie, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,

odbor logopédia, cena dekanky za diplomovú prácu

 

2005 – 2010

Stredoškolské vzdelanie s maturitou,

Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

PRIEBEH DOTERAJŠEJ PRAXE

2021  –  súčasnosť

Ambulancia klinickej logopédie Progres s. r. o.
Miesto výkonu: Prievidza
Pracovné zaradenie: klinický logopéd, odborný garant

 

2015 –  2020

Logopédia Nitra, s. r. o.
Miesto výkonu: Nitra, Topoľčany
Pracovné zaradenie: logopéd pod supervíziou v ambulancii klinickej logopédie

 

ODBORNÉ AKTIVITY

06/ 2014 – 10/ 2014

Dialóg spol. s. r. o. – Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia, Bratislava: realizácia terapie Storytelling – story acting v dennom sanatóriu ako súčasť výskumu k diplomovej práci

SKIZP –  Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
SAL –  Slovenská asociácia logopédov

Bilingual assessment of child lexical knowledge in Central Europe, meeting and workshop, Bratislava
Termín a miesto konania: 7. – 9. 12. 2015, UK v Bratislave
Lektori: Klara Marton, PhD., City University of New York; PhDr. Filip Smolík, PhD., Česká akadémia vied; Dr Allegra Cattani, University of Plymouth; Dr Daniela Gatt, University of Malta; prof. Madya Dr. Ngee Thai Yap, University Putra Malaysia
Organizátori: Mgr. Svetlana Kapalková, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave; prof. PhDr. Daniela Slančová, Csc., Prešovská Univerzita; Mgr. Magdalena Luniewska, Varšavská univerzita; Dr hab. Ewa Haman, Varšavská Univerzita

Rozvíjanie vokalizácií u nevokálneho študenta s PAS – ABA workshop
Termín a miesto konania: 5. 4. 2016, Zvolen
Lektor: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA
Organizátor: Behaviorálne intervencie SK

Raná intervencia
Termín a miesto konania: 23. 4. 2016, G Hotel, Bratislava
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov

Vytváranie nových posilnení (záujmov) u detí s PAS– ABA workshop
Termín a miesto konania: 10. 5. 2016, Zvolen
Lektor: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA
Organizátor: Behaviorálne intervencie SK

XV. Medzinárodná logopedická konferencia
Termín a miesto konania: 13.- 15. 10. 2016, Hotel Patria, Štrbské Pleso
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, predgrafémová a grafémová etapa

Termín a miesto konania: 21.- 22. 10. 2016, Bratislava
Lektori: Prof. PhDr. Marína Mikulajová, PhD., PaedDr. Zita Sümegiová
Organizátor: Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia DIALÓG spol. s.r.o., Bratislava

Tréning mandov u raného študenta – ABA workshop
Termín a miesto konania: 13. 12. 2016, Zvolen
Lektor: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA
Organizátor: Behaviorálne intervencie SK

2. balbutologické sympózium spojené s workshopom – Fluency, disfluencies & stuttering
Termín a miesta konania: 23. – 24. 3. 2017, SZU a hotel Tatra, Bratislava
Lektori: prof. MUDr. Marie- Claude Monfrais-Pfauadel, prof. Bernadette Piérart, Anne-Catherine Simon, PhD., prof. Bernard Harmegnies, prof. Myriam Piccaluga, Christelle Dodane, PhD., Fabrice Hirsch, PhD., prof. Rudolph Sock, Camille Fauth, PhD., PhDr. Ľubomíra Štenclová, PhD., Ivana Didirková, PhD.
Organizátor: Slovenská zdravotnícka univerzita, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

Hlasová výchova a technika mluvního projevu
Termín a miesto konania: 25. 3. 2017, G Hotel, Bratislava
Prednášajúci: Mgr. Regina Szymiková, PhD.
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov

Sympózium Poruchy prehĺtania – Dysfágia 2017
Termín a miesto konania: 7. – 8. 4. 2017, ADELI Medical Center, Piešťany
Organizátor: Slovenská spoločnosť pre ORL a chirurgiu hlavy a krku – Sekcia laryngologická, Sekcia klinickej logopédie, ADELI Medical Center, ENT studio, o. z.

Intervencia pri zajakavosti
Termín a miesto konania: 25. 11. 2017, Inštitút detskej reči, Bratislava
Lektori: Mgr. Hana Laciková, PhD., Mgr. Michaela Hrmová Adamiková
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov, Bratislava

Aplikácia lingvistiky v klinicko – logopedickej praxi
Termín a miesto konania: 22.- 23. 3. 2018, SZU Bratislava
Lektor: Doc. PaedDr. Jana Marková, PhD.
Organizátor: Slovenská zdravotnícka univerzita

Novinky vo vokológii
Termín a miesto konania: 7. – 8. 6. 2018, SZU Bratislava
Prednášajúci: Mgr. Viera Miššíková, PhD.
Organizátor: Slovenská zdravotnícka univerzita

III. Klinicko – logopedické sympozium – Diagnostika a terapia vývojové dyspraxie
Termín a miesto konania: 22. – 23. 6. 2018, Purkyňův ústav, Praha
Organizátor: Asociace klinických logopedů ČR, Česká asociace ergoterapeutů ČR, Asociace klinických psychologů ČR

Holistický pohľad na dieťa od 0 – 36 mesiacov v rámci poskytovania včasnej klinicko – logopedickej intervencie
Termín a miesto konania: 21. 9. 2018, SZU Bratislava
Lektor: PaedDr. Barbora Bunová, PhD., PhDr. Zuzana Vicenová
Organizátor: Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU, Bratislava

Využitie aplikovanej behaviorálnej analýzy pri rozvoji komunikácie detí s poruchou autistického spektra
Termín a miesto konania: 22. – 23. 11. 2018, Centrum Memory, Bratislava
Lektor: Mgr. Zuzana Maštenová
Organizátor: Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov v spolupráci s Katedrou klinickej logopédie Lekárskej fakulty SZU, Bratislava

Využitie analýzy verbálneho správania pri rozvíjaní reči a komunikácie u detí s PAS
Termín a miesto konania: 14. – 15. 3. 2019, Centrum Memory, Bratislava
Organizátor: Slovenská komora iných zdravotných pracovníkov, Slovenská zdravotnícka univerzita, Katedra klinickej logopédie SZU
Prednášajúci: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA

Sympózium 12 hlavových nervov
Termín a miesto konania: 26. – 27. 4. 2019, ADELI Medical Center, Piešťany
Organizátor: Slovenská spoločnosť pre ORL a chirurgiu hlavy a krku – Sekcia laryngologická, Sekcia klinickej logopédie, ADELI Medical Center, ENT studio, o.z.

Nácvik techník komunikácie
Termín a miesto konania: 27. – 29. 5. 2019, SZU Bratislava
Organizátor: Slovenská zdravotnícka univerzita

Tematický kurz v sociálnom lekárstve a organizácii zdravotníctva
Termín a miesto konania: 4.- 5. 6. 2019, SZU Bratislava
Organizátor: Slovenská zdravotnícka univerzita

Dysglosia I.
Termín a miesto konania: 26. – 27. 9. 2019, SZU Bratislava
Prednášajúci: PaedDr. Júlia Papcová, Mgr. Stanislava Lednárová
Organizátor: Slovenská zdravotnícka univerzita

Vplyv príjmu potravy na rozvoj orálnych funkcií, Alterácia sublingválnej uzdičky
Termín a miesto konania: 25 – 26. 10. 2019, Logopedické centrum Asobi, Bratislava
Lektor: MUDr. Alexandra Semjonová, PhD.
Organizátor: Logopédia s.r.o, : Slovenská spoločnosť pre ORL a chirurgiu hlavy a krku

Hodnotenie verbálneho správania a iných zručností u detí s PAS
Termín a miesto konania: 7. – 8. 11. 2019, Centrum Memory, Bratislava
Lektor: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA
Organizátor: Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta

Fonologické terapie
Termín a spôsob konania: 7. 11. 2020, online formou – Live Streaming
Lektori: PhDr. Dana Buntová, PhD., Mgr. Silvia Šimková, Mgr. Pavlína Zajíčková, Mgr. Kristína Prosuchová
Organizátor: Slovenská asociácia logopédov, Bratislava