+421 911 100 111 info@logopediaprievidza.sk

Čo je potrebné si priniesť  na 1. stretnutie, ktoré si vopred dohodneme?

 1. výmenný lístok od všeobecného lekára pre deti a dorast/ dospelých
 2. kartičku poistenca
 3. prefotené lekárske nálezy, ktoré súvisia s narušenou komunikačnou schopnosťou
 4. papučky alebo prezuvky (pre dieťa)
 5. obal na úlohy alebo zošit
 6. USB kľúč

 

Čo je potrebné si nosiť  na ďalšie sedenia?

 1. úlohy z predchádzajúceho sedenia
 2. USB kľúč
 3. papučky alebo prezuvky (pre dieťa)
 4. prefotené najaktuálnejšie lekárske nálezy, ktoré súvisia s narušenou komunikačnou schopnosťou

 

Ako je potrebné postupovať v prípade, že sa nemôžete zúčastniť dohodnutého termínu?

 • Termín je potrebné zrušiť minimálne 24 hodín vopred písomne (odoslaním SMS, napísaním e-mailu). Počas sedení nemám časový priestor na prijímanie hovorov.
 • Prosím, aby ste uviedli: meno, priezvisko, dátum a čas dohodnutého sedenia.
 • Termíny, ktoré sú zrušené menej ako 24 hodín vopred, sú považované za prepadnuté termíny.

Ďakujem, že sa z termínov odhlasujete včas. Vďaka tomu môžem pomôcť iným súčasným alebo novým pacientom z čakacej listiny o termín.

 

COVID – 19 

Postupujeme v zmysle aktuálne platných nariadení, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke:

https://korona.gov.sk/

 • Ak máte príznaky ochorenia vy alebo niekto, s kým ste boli v kontakte, termín vopred zrušte.
 • Do ambulancie vstupujú len zdravé osoby.