+421 911 100 111 info@logopediaprievidza.sk

Ambulancia klinickej logopédie je v zmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami: 

VSZP logo všeobecnej zdravotnej poisťovne

–  Dôvera zdravotná poisťovňa,  a. s.  

–  Union zdravotná poisťovňa, a. s. 

–  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s